Værdi og værdier

Værdier er mange ting for mange mennesker.

Det kan være værdier forstået som etiske eller moralske retningslinjer, som vi kan bruge til at styre os gennem livet. Det kan også være værdier, som kan omsættes til et økonomisk mål, eller formåen.

Vi taler undertiden om langsigtede værdier, når det er noget der har en holdbarhed måske ud over vores egen levetid, eksempelvis fast ejendom eller et firma som kan gå i arv til næste generation.

Men selv langsigtede værdier skal kunne måles, hvis de skal benyttes til at understøtte økonomiske transaktioner i nutiden. Det gælder uanset om der er tale om en virksomhed der skaber en fri likviditet på årsbasis, eller en ejendom der fastholder eller endda stiger i værdi over tid.

I sidste ende kan selv et langsigtet økonomisk aktiv reduceres til en nutidsværdi, der opsummerer den købekraft som værdien ville repræsentere netop i dag.

Det er det primære tema på værdi.dk

Læs mere her

Nutidsværdi