Hvad er det lige med den der nutidsværdi?

Lad os starte med et eksempel:

Du har vundet 100.000 kr. i Lotto og nu skal du finde ud af hvor du skal gøre af dem.

Du har allerede en lejlighed, et job og råd til julegaver. Så du har ikke noget du rigtig gerne vil bruge pengene til lige her og nu, men hvad så…?

Afkast

I gamle dage ville man sætte pengene i banken og få tilskrevet rente hvert år. Lad os sige, at renten er 3% p.a. (pro annum = pr. år), så vil du efter ét år have 103.000 kr. på kontoen. Efter 2 år vil det være 106.090 kr., og efter 10 år hele 134.392 kr.

Den rente du får på dit indskud er dit afkast.Du kan også lave et afkast ved at købe en aktie i Novo og så vente på at den stiger. Desværre kan en aktie også falde i kurs. Det samme gælder for obligationer. Uanset hvad du bruger dine penge på , så kaldes din fortjeneste for afkastet af din investering.

Men…! I 2018 er renten ikke positiv, men negativ i banken.

Hvad betyder det…? Det betyder, at hvis du sætter 100.000 kr. i banken så vil du typisk få -0,5% i rente. Efter 1 år vil du altså have 99.500 kr. på kontoen.

WTF!?

Jo, sådan er det. du betaler for at have penge i banken nu om dage.

Inflation

Samtidig er der en anden mekanisme der påvirker dine penge, nemlig inflationen. Inflation er et udtryk for at ting bliver dyrere, dvs. hvis en liter mælk stiger i pris fra 7,00 kr. til 7,50 kr. på 1 år er inflationen 0,50/7,00*100 = 7,14% p.a. (pr. år, se ovenfor) på mælk.

Hvis du har 100.000 kr. i dag kan du altså købe 14.285 liter mælk til 7 kr./liter. Hvis en liter mælk koster 7,50 kr. næste år kan du købe 13.333 liter mælk for de samme penge. Denne effekt kaldes købekraft i daglig tale.

Dine penge er altså blevet 13.333/14.285 * 100 = 93,34% værd. Det kan man også regne ud, ved at bruge denne formel:

Nutidsværdi = Startbeløb * 1/(1+inflation) = 100.000 * 1/(1 + 0,0714) = 93.336 kr.

Når du skal bestemme hvad der er den bedste placering af dine penge kan du sammenligne nutidsværdien af forskellige investeringer:

Nutidsværdi = Startbeløb *  (1 + afkast) / (1 + inflation)

Hvis du tjener 10% på et år (afkast = 0,10) og inflationen er 7,14% (0,0714) på et år, så vil nutidsværdien af dine penge – efter 1 år – være:

100.000 * (1 + 0,10)  / (1 + 0,0714) = 102.669 kr.

Opsummering

Når du skal placere dine penge for at kunne bruge dem senere (investering) så skal du altid kigge på både hvor meget afkast du kan (forvente at) opnå, og den inflation som gælder i samfundet.